P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

Aktuality
Co připravujeme
Dokumenty
Fotogalerie
Učitelský sbor
Organizace školního roku
Identifikační údaje
Historie školy
Akce
Úspěchy školy
Ekonomika
Školní družina

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Ohlédnutí za projektovým dnem

Žáci páťáci si zahráli na novináře.
Práce v jazyce se tento týden týkala popisu, zpráv a sdělování informací nejrůznějším způsobem. Třeba formou článku do novin, emailovou zprávou, obrazem, SMS, apod....
Pokusili jsme se napsat krátkou zprávu o čtvrteční události, o projektu My a Evropa.
Zde jsou  příspěvky našich páťáckých novinářů.
 
 
 

My a Evropa

novinový článek

 

1.února roku 2018

byl ve škole v Červených Janovicích projektový den s názvem My a Evropa.

Pátý ročník měl za úkol střežitindície a ostatní ročníky měly za úkol,

uhádnout, o kterou zemi se jedná.

Každý páťák měl své stanoviště a ostatní žáci chodili od 1.stanoviště do 10. stanoviště

a zároveň se mohli poradit s mapou.

Žáci postupně odkrývali indície.

Země, o kterou se jednalo, bylo Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Ale nikdo neuhádl tento oficiální název.

Nakonec všechny třídy uvítala prezentace o této zemi.

Vavřina Martin

 

 

 

My a Evropa

V ZŠ Červené Janovice se 1. února uskutečnil projektový den. Měli jsme 4 skupiny, do každé musel patřit alespoň jeden prvňák, druhák, třeťák a čtvrťák.

Každý páťák měl jedno stanoviště. Celkem jich bylo deset, u každé mohli soutěžící získat indícii. V 1. žák ukázal mapu Evropy, v 2. byla indície koruna, v 3.. byl obrázek staré ženy, v 4. byla vlajka, v 5. byl obrys země, v 6. byl obrázek Londýna, v 7. byla nápověda slovo Temže, v 8. byla puštěna hymna, v 9. byl obrázek, v 10. byl model autobusu a taxíku. Nakonec ale žádný tým neodpověděl správně. Tři skupiny řekli: Anglie, a jedna řekla Velká Británie. Správná odpověď byla: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA.

Pro webové stránky školy napsal Jan Ptáček.

 

 

MY A EVROPA

Dne 1.2. v základní škole Červené Janovice se konal projektový den MY A EVROPA. Po budově bylo rozmístěno 10 stanovišť s lehkými znalostními úkoly. Za dobré vyplnění dostali soutěžící jednu indícii.

Ze všeho, co dostali za nápovědu, zjistili, že téma dne je Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Každý žák z páté třídy stál u jednoho stanoviště, aby mohl za správné splnění úkolu odkrýt nápovědu. Tento den se mi moc líbil, a chtěl bych si ho zopakovat.

 

Tomáš Kafka

 

My a Evropa

(novinový článek)

 

1. února

projektový den

Dne 1.2. 2018 se v ŽŠ Červené Janovice uskutečnil projektový den.

Byly jsme rozděleni na několik skupin, které plnily několik úkolů, přesně deset.

Mohly získat nejvíc deset indícií, které jim pomohli k uhodnutí země, kterou

jsem jim připravili. Skoro každá skupina získala všechny indície, ale žádná

skupina neřekla správný název této země.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Vojtěch Major

 

 

MY A EVROPA

novinový článek

 

Dne 1.února se v ZŠ Červené Janovice konal projektový den My a Evropa.

 

Děti z pátého ročníku a paní ředitelka se staly strážci indícií. Ostatní děti se rozdělily do 4 skupin.

Bylo deset stanovišť, tím pádem i deset indícií. Každý strážce měl svou indícii i své stanoviště. Každá skupina musela splnit úkol. Úkol většinou splnil jen jeden žák z určité třídy. Pokud byl úkol splněn maximálně s jednou chybou, tak jim strážci indícii ukázali. Až skupina obešla všech deset stanovišť, mohli se pořádně poradit v sedě. Byly zde dva názvy a to Velká británie nebo Anglie, nic nebylo tak docela správně. Oficiální název země, o jakou se jednalo, je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. To byl konec tohoto krásného dne.

 

Pro webové stránky ZŠ Červené Janovice

Vomelová Nikola